en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Càncer de tiroide

diagnòstic · tractament · investigació

Què és el càncer de tiroide

Quan les cèl·lules tumorals estan situades en la tiroide, parlem de càncer de tiroide.

En la tiroide poden aparéixer protuberàncies o nòduls que poden correspondre a tumors benignes (o no cancerosos) o malignes (cancerosos). El 95 % dels tumors tiroidals són benignes.

Els tumors benignes se solen originar a partir de les cèl·lules fol·liculars tiroidals, i formen nòduls tant únics, com múltiples, el que s’anomena goll multinodular. En general, aquests tumors són quists, és a dir contenen líquid, encara que de vegades són més sòlids, com ocorre per exemple amb els nòduls hiperplàstics, que tenen més probabilitat de ser cancerosos.

Gran part dels càncers de tiroides són diferenciats i s’originen a partir de les cèl·lules fol·liculars.

Tipus de càncer de tiroide

El més freqüent és el carcinoma papil·lar, amb 8 casos de cada 10 càncers de tiroides. Aquests solen créixer molt lentament i sovint es propaguen als ganglis limfàtics del coll. No obstant això, solen tindre molt bon pronòstic i poques vegades causen la mort.

El següent en freqüència és el carcinoma fol·licular, que representa 1 de cada 10 càncers de tiroides. A diferència del papil·lar, rarament es propaga als ganglis limfàtics, però si que ho pot fer a altres parts del cos, com ara els pulmons o els ossos. El seu pronòstic no és tan favorable com en el cas del carcinoma papil·lar, però resulta molt curable en gran part dels casos.

Existeixen altres tipus de càncer de tiroides, però molt menys freqüents que els carcinomes diferenciats. El carcinoma medul·lar s’origina a partir de les cèl·lules C, que són les que produeixen l’hormona calcitonina, l’encarregada de controlar el calci en la sang. Algunes vegades poden propagar-se als ganglis limfàtics, als pulmons o al fetge, fins i tot abans que es detecte un nòdul tiroidal. Aquest tumor té un pronòstic menys favorable, perquè no capta el iode radioactiu que s’utilitza per a eliminar cèl·lules tumorals en els carcinomes diferenciats.

El carcinoma anaplàstic o indiferenciat és una forma poc comuna de càncer de tiroide que representa al voltant d’un 2 % del total d’aquest tipus de càncer. Sovint es propaga ràpidament cap al coll i altres parts del cos, fet que dificulta el tractament en el moment del diagnòstic, amb un pronòstic molt dolent.

Altres possibles tumors, però molt menys freqüents, són els que s’originen en un altre tipus de cèl·lules presents en la glàndula tiroide, com ara els limfomessarcomes carcinomes de paratiroide.

Tractament del càncer de tiroide en l'IVO

La decisió del tractament més adequat precisa la participació de diversos especialistes a més dels ORL, com ara radiòlegs, i oncòlegs mèdics i radioteràpics. El tractament dels càncers de tiroide requereix que siga realitzat per especialistes (otorrinolaringòleg, radioterapeutes i oncòlegs) especialment entrenats en el tractament d’aquesta malaltia.

Comité de Tumors de Cap i Coll

El Comité de Tumors de Cap i Coll està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici d'otorrinolaringologia

El Servici d'Otorrinolaringologia de l'IVO està especialitzat en cirurgia reconstructiva en tumors de cap i coll

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb càncer de tiroide

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament i l'ajuda psicològica

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de càncer de tiroide, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnòstic precoç

Medicina nuclear

CIRURGIA ROBÒTICA

radioteràpia