en | es | val
en · es · val

Saluda del President

ivo.es La Fundació El patronat Saluda del President

Antonio Llombart Bosch és el President del Patronat de la Fundació IVO

«La Fundació Institut Valencià d’Oncologia és una entitat privada sense ànim de lucre que va ser creada l’any 1976 amb la finalitat d’atorgar assistència als pacients de càncer, a més de promoure la prevenció de la malaltia, el desenvolupament de l’activitat investigadora i docent en matèries relacionades amb la lluita contra el càncer, i la formació de mèdics oncòlegs i especialistes afins.

En el moment present, constitueix un honor i una gran satisfacció per a mi com a President del Patronat de la Fundació poder afirmar que aquesta institució, després de quasi quaranta anys al servei de la societat, s’ha convertit en un centre de referència i reconegut prestigi en la lluita contra el càncer, no sols en l’àmbit nacional sinó també en l’internacional.

La tasca assistencial juntament amb la científica desenvolupada pels professionals de la institució, mitjançant la realització d’assajos clínics, projectes d’investigació, la participació en cursos i congressos a nivell mundial, la docència i la constant tenacitat per incorporar la tecnologia més avançada en les nostres instal·lacions, han sigut i continuen sent els grans reptes des dels orígens de la institució.

Aquesta missió ha sigut possible gràcies a una bona avinença amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, així com a la confiança dels pacients, i fonamentalment a la voluntat, a l’esforç i a la perseverança de tots i cadascun de nosaltres. En particular, a la professionalitat i humanitat del nostre personal, que ha contribuït positivament al desenvolupament del Centre.

És la nostra intenció continuar millorant progressivament aquesta àrdua tasca que ens obliga diàriament a adequar els nostres coneixements i la nostra tecnologia a les noves exigències necessàries per al control de la malaltia.»

Antonio Llombart Bosch
President del Patronat de la Fundació IVO