en | es | val
en · es · val

Sarcoma de parts blanes

diagnòstic · tractament · investigació

Què és un sarcoma de parts blanes

Durant el desenvolupament gestacional, es formen els nostres teixits i els nostres òrgans a partir d’una de les tres capes embrionàries denominades «ectoderma»«mesoderma»«endoderma».

A partir del mesoderma es formaran determinats teixits com els músculs, els teixits cartilaginosos, les articulacions, els ossos, els teixits connectius (per exemple els tendons), els vasos sanguinis i limfàtics, i els teixits grassos. Aquests teixits al seu torn estan formats per cèl·lules que es divideixen de forma regular amb la finalitat de reemplaçar a les envellides o mortes, i mantindre així la integritat i el correcte funcionament dels cossos.
Aquest procés està regulat per una sèrie de mecanismes que indiquen a la cèl·lula quan començar a dividir-se i quan romandre estable. Quan aquests mecanismes s’alteren en una cèl·lula, aquesta i els seus descendents inicien una divisió incontrolada que amb el temps donarà lloc a un tumor.

Cridem sarcoma de parts blanes a aquella malaltia en la qual es desenvolupen cèl·lules malignes a partir d’alguna de les cèl·lules que deriven del mesoderma, a excepció de l’os (en aquest cas no parlaríem de sarcomes de parts blanes, sinó d’osteosarcomes).

Localització, diagnòstic i tractament

Els sarcomes de parts blanes poden aparéixer en els teixits mesodèrmics de les extremitats (més de la meitat dels casos), del tronc i de l’abdomen, i fins i tot del coll i el cap.

De vegades, els sarcomes sorgeixen en el tracte gastrointestinal; en aquest cas parlem d’un tipus de sarcoma molt específic, que resulta molt diferent a la resta tant pel seu creixement, pronòstic i tractament. Aquests tumors originats a partir del tracte gastrointestinal es denominen «sarcomes de l’estroma gastrointestinal» (GIST, de l’anglès gastrointestinal stromal tumors).

El GIST ha patit una revolució en el seu diagnòstic, tipificació morfològica i molecular, i en el tractament, i és el primer dels tumors sòlids que es beneficia dels tractaments diana o «a la carta». La supervivència dels pacients amb aquest tumor ha canviat dràsticament a millor, i l’IVO és un dels centres de referència per al diagnòstic i tractament d’aquest tumor poc freqüent però que exigeix un abordatge molt especialitzat.

Tractament del sarcoma de parts blanes en l'IVO

Comité de Tumors Sarcomes de l'IVO

El Comité de Tumors Sarcomes està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici de Cirurgia General i Digestiva

El Servici de Cirurgia General de l'IVO ofereix una garantia en el àmbit del tractament quirúrgic dels tumors

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb sarcoma de parts blanes

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament i l'ajuda psicològica

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de sarcoma de parts blanes, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnòstic precoç

Medicina nuclear

CIRURGIA ROBÒTICA

radioteràpia