en | es | val
en · es · val

Leucèmia

diagnòstic · tractament · investigació

Què és la leucèmia

La leucèmia limfàtica crònica (LLC) és un càncer de la sang caracteritzat per la producció exagerada de limfòcits B. Els limfòcits B protegeixen el cos contra gèrmens, ja que produeixen proteïnes anomenades anticossos.

En la LLC, els limfòcits B anormals infiltren progressivament la medul·la òssia, els teixits limfàtics (ganglis i melsa fonamentalment) i altres òrgans com, per exemple, el fetge. Les manifestacions clíniques de la malaltia són conseqüència d’aquesta infiltració, que desplaça els elements normals de la sang i impedeix el correcte funcionament dels òrgans afectes. Addicionalment, els limfòcits produïts no funcionen correctament i no poden complir la seua missió de defensa de l’organisme.

Habitualment, la LLC afecta les persones majors de 60 anys i progressa molt lentament.

Símptomes, diagnòstic i pronòstic de la leucèmia

Els principals símptomes poden ser: feblesa, adenopaties (augment de grandària dels ganglis limfàtics) i infeccions repetides. No és estrany que es produïsca esplenomegàlia (inflamació de la melsa) o hepatomegàlia (augment de la grandària del fetge), que poden provocar molèsties abdominals. A diferència del que ocorre en els limfomes, la febre, la sudoració nocturna i la pèrdua de pes no són freqüents (10 %).

En més del 80 % dels casos, la LLC es diagnostica gràcies a una analítica rutinària o de manera casual, ja que els pacients solen estar totalment asimptomàtics. 

Per a establir el diagnòstic de LLC és suficient amb un estudi de la sang.

El pronòstic d’un pacient amb LLC és summament variable en funció de la presència o absència d’una sèrie de factors pronòstics com són: l’estadi de la malaltia, el temps de duplicació de la xifra de limfòcits, la presència de determinades alteracions citogenètiques, i l’increment d’alguns marcadors sèrics.

El 5-10 % dels pacients que pateixen LLC evolucionen a una varietat agressiva de limfoma denominada «Síndrome de Richter», que requereix de tractament quimioteràpic intensiu.

Tractament

El 5-10 % dels pacients que pateixen LLC evolucionen a una varietat agressiva de limfoma denominada «Síndrome de Richter», que requereix de tractament quimioteràpic intensiu.

Els pacients amb LLC en fase inicial no solen requerir tractament durant anys i poden fer vida normal. Els criteris per a iniciar tractament són la presència de símptomes sistèmics molt evidents (febre, sudoració, pèrdua de pes), adenopaties o esplenomegàlia de gran grandària que causen molèsties, infeccions de repetició, augment progressiu de l’anèmia, i/o disminució progressiva de la xifra de plaquetes i temps de duplicació dels limfòcits molt ràpid (menys de 12 mesos). Els recomptes molt elevats de limfòcits no són, per si sols, criteri per a iniciar el tractament.

Els pacients amb LLC hauran de rebre tractament amb algun dels múltiples esquemes quimioteràpics emprats en l’actualitat. Cap d’aquests tractaments permet la curació de la LLC, si bé la resposta obtinguda es pot mantindre durant molts anys.

A diferència d’altres leucèmies, la LLC no se sol tractar amb un trasplantament de progenitors hematopoètics, a causa de l’avançada edat de la majoria dels pacients. Amb tot, els pacients joves amb una LLC agressiva poden beneficiar-se d’aquesta solució terapèutica si disposen d’un donant compatible, ja que aquesta l’única terapèutica que permet curar la malaltia.

Comité de Tumors Hematològics de l'IVO

El Comité de Tumors Hematològics està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Unitat
d'Hematologia

La Unitat d'Hematologia ofereix una atenció integral al pacient amb malalties hematològiques malignes

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb leucèmia

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament i l'ajuda psicològica

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de leucèmia, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnòstic precoç

Medicina nuclear

CIRURGIA ROBÒTICA

radioteràpia