en | es | val
en · es · val

Càncer d'ovari

diagnòstic · tractament · investigació

Què és el càncer d'ovari

Es tracta del segon càncer més freqüent en ginecologia oncològica, i representa entre el 4 i el 5 % dels tumors femenins.

S’origina a partir de la transformació maligna de les cèl·lules que recobreixen l’aparell reproductor femení (ovari i trompes). Aquest tipus de càncer es diagnostica en més del 60 % dels casos en fases avançades, ja que el seu diagnòstic precoç encara que és vital resulta difícil.

Sol presentar-se entre els 45 i els 75 anys. No es coneix cap factor de risc directament associat, sinó que se’l relaciona amb circumstàncies com l’edat (no és freqüent abans dels 40 anys) o la maternitat (aquelles dones que no han tingut fills presenten major predisposició a patir-lo).

Símptomes i tractament del càncer d'ovari

Alguns símptomes que ajuden a detectar-lo són la inflamació abdominal per l’acumulació de líquid, que pot acompanyar-se de molèsties en la zona inferior, la presència de nòduls o protuberàncies en la zona inferior de l’abdomen, una forta pèrdua de pes i, en algunes ocasions, l’aparició de hemorràgies vaginals entre cicles menstruals o en dones menopàusiques.

L’IVO compta amb un servici mèdic especialitzat en ginecologia que tracta totes les afeccions oncològiques relacionades amb l’aparell reproductor femení, i que abasta el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels seus pacients.

Comité de Tumors Ginecològics

El Comité de Tumors Ginecològics de l'IVO està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici de Ginecologia

El Servici de Ginecologia de l'IVO atén les dones amb càncer ginecològic

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb càncer d'ovari

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament i l'ajuda psicològica

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de càncer d’ovari, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnòstic precoç

Medicina nuclear

CIRURGIA ROBÒTICA

radioteràpia