en | es | val
en · es · val

Càncer d'estómac

diagnòstic · tractament · investigació

Què és el càncer d'estómac

El tumor maligne procedent de les cèl·lules de la mucosa de l’estómac es denomina càncer d’estómac o càncer gàstric.

Aquest tumor maligne pot créixer i disseminar-se de quatre maneres:

El creixement local es pot produir de dues maneres: bé per contigüitat dins de l’estómac cap a l’esòfag, i cap al duodè o en profunditat. Una vegada que ha travessat tota la grossària de la paret de l’estómac, el tumor pot envair altres òrgans pròxims com el fetge, la vesícula, el pàncrees, el còlon, el ronyó dret, etc.

L’estómac posseeix una rica xarxa de vasos limfàtics que permet el drenatge de la limfa a múltiples regions ganglionars. La disseminació per aquesta via es realitza de forma ordenada; afecta primer els ganglis més pròxims i posteriorment els més allunyats. La xarxa de ganglis limfàtics perigàstrics és molt abundant.

Aquesta disseminació es produeix a través dels vasos sanguinis preferentment cap al fetge, els pulmons i els ossos.

És freqüent en els tumors abdominals per la implantació de les cèl·lules tumorals en el peritoneu (membrana que revist la cavitat abdominal i recobreix les vísceres). Aquestes cèl·lules creixen sobre el peritoneu fins a formar nòduls que poden tindre diferents grandàries (des de mil·límetres a diversos centímetres). En aquesta situació es diu que existeix una carcinomatosi peritoneal.
En la dona aquesta via de disseminació pot donar lloc a implants tumorals en l’aparell genital femení, especialment en els ovaris.

Tractament del càncer d'estómac en l'IVO

Comité de Tumors Digestius de l'IVO

El Comité de Tumors Digestius està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici de Cirurgia General i Digestiva

El Servici de Cirurgia General i Digestiva ofereix la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càncer d'estómac

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb càncer d'estómac

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament i l'ajuda psicològica

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de càncer d’estómac, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnòstic precoç

Medicina nuclear

CIRURGIA ROBÒTICA

radioteràpia