en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Càncer de penis

diagnòstic · tractament · investigació

Què és el càncer de penis

El càncer de penis és una neoplàsia d’escassa freqüència, amb un o dos casos a l’any per cada cent mil habitants, però que comporta un alt impacte en la salut del pacient, tant per la seua agressivitat com per les seqüeles que provoca el seu tractament.

Per aquests motius és recomanable que aquests casos siguen valorats en centres de referència amb experiència.

Símptomes i diagnòstic

La seua forma de presentació és variada i el seu diagnòstic en estadis inicials pot resultar difícil. Es sol diagnosticar després d’observar excrescències en el penis, habitualment en el gland i el prepuci.

És d’una importància decisiva el diagnòstic i tractament correctes de la possible afectació dels ganglis limfàtics de drenatge del càncer a nivell inguinal.

El Servici d’Urologia de l’IVO disposa de la tècnica del gangli sentinella per al diagnòstic de ganglis afectes amb una mínima agressivitat quirúrgica, així com la nova tècnica de cirurgia videoendoscòpica inguinal, que redueix les complicacions i seqüeles de la cirurgia inguinal convencional.

Epidemiologia del càncer de penis

1%

Representa l’1 % dels càncers de l’home a Occident

Tractament

En estadis inicials, es poden aplicar tractaments tòpics o tècniques conservadores mitjançant làser o teràpia fotodinàmica. Els casos en què el càncer estiga més avançat, es precisarà el tractament quirúrgic convencional amb major o menor seqüela en l’òrgan afecte.

En aquest sentit, tant el Servici de Dermatologia com el d’Urologia compten amb l’experiència i la tecnologia necessàries per a dur a terme amb èxit un tractament local amb la menor amputació possible; es poden realitzar la cirurgia microgràfica de Mohs, que assegura marges lliures de malaltia, i/o tècniques reconstructives en el penis que aconsegueixen millors resultats estètics i funcionals.

Comité de Tumors Urològics de l'IVO

El Comité de Tumors Urològics està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici
d'Urologia

El Servici d'Urologia ofereix alternatives per a la prevenció, diagnòstic i tractament de tumors urològics

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb càncer de penis

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament, ajuda psicològica i revisions periòdiques

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de càncer de penis, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnòstic precoç

Medicina nuclear

CIRURGIA ROBÒTICA

radioteràpia