Fàrmacs contra dianes moleculars

Una diana terapèutica és una substància localitzada en qualsevol part d’una cèl·lula capaç de reconéixer un fàrmac i produir una resposta cel·lular.

Els fàrmacs antidiana són uns fàrmacs dissenyats per a actuar contra molècules específiques (dianes moleculars), que són necessàries per al desenvolupament d’un càncer, bloquejant-les o inactivant-les, provocant la mort cel·lular o impedint-ne el creixement.

Els fàrmacs antidiana més utilitzats en l’actualitat poden actuar a diversos nivells:

  •       A nivell de la membrana cel·lular: a nivell extracel·lular per mitjà d’anticossos monoclonals que actuen sobre els receptors i a nivell intracel·lular amb fàrmacs inhibidors d’un enzim anomenat tirosina-cinasa.
  •       A nivell intracel·lular: amb inhibidors del cicle cel·lular, del proteasoma i de la senyalització cel·lular.
  •       A nivell extracel·lular: amb fàrmacs antiangiogènics, que bloquegen la formació de nous vasos sanguinis, i amb fàrmacs que actuen sobre proteïnes de la matriu extracel·lular.
  •       A nivell del sistema immunològic: per mitjà de vacunes.

Exemples de fàrmacs que actuen sobre dianes moleculars són trastuzumab, lapatinib, cetuximab, panitumumab, imatinib, erlotinib, gefitinib, sunitinib, bevacizumab, everolimus, temsirolimus, bortezomid, etc.

Complex Hospitalari València
Edificio Antonio Llombart Rodríguez
Edificio José Simó
Edificio Consultas Externas
Nuevo edificio
Edificio Trade Center
Edificio Cruz
Altres Unitats
VALENCIA Unitat de Diagnòstic Precoç
ALCOI Unitat de Radioteràpia
CONCA Unitat de Radioteràpia
© 2015 IVO Fundación Instituto Valenciano de Oncología

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario en la web. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies. Para mayor información pinche en el siguiente enlace.

ACEPTAR