Qui
pot ser
tracta en l'IVO?

Trie el camí cap a la seua salut

La Fundació IVO es un centre monogràfic especialitzat en l’assistència al pacient amb càncer, a més d’estar considerat com un centre de referència en oncologia a nivell nacional i internacional. El seu grau d’especialització i gestió facilita i agilitza el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels processos oncològics en un mateix centre, sense que els pacients hagen de traslladar-se ni traslladar els seus historials a distintes instal·lacions.

L’IVO compta amb més de 600 professionals especialitzats, instal·lacions i tecnologia mèdica d’última generació al servici del pacient oncològic.

Qui pot ser tractat en IVO

* Cualquier ciutadà amb càncer o sospita oncològica.
* Al ser un centre concertat, els pacients no ha d’assumir cap cost pels seus tractaments.
* Pot sol·licitar l’assistència en el mateix IVO o a través de qualsevol facultatiu.

El nou acord de col·laboració entre la Fundació IVO i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública permet a l’IVO continuar sent un centre oncològic integral de referència a disposició de tots els valencians. Este acord manté el dret dels pacients oncològics o amb sospita de ser-ho a accedir directament al centre per a ser tractats.

Les instruccions sobre la derivació de nous pacients a l’IVO arrepleguen:

  • Per als pacients amb càncer o sospita oncològica que desitgen ser atesos en la Fundació IVO i que acudisquen directament al centre hospitalari, la Conselleria ha establit una unitat d’especialistes, la qual haurà de resoldre la proposta en un termini màxim de tres dies. hàbils; en cas de no tindre resposta en el termini previst, s’entendrà acceptada la sol·licitud.
  • Per als pacients nous que siguen derivats des de qualsevol dels facultatius implicats en el procés oncològic i els especialistes en medicina familiar i comunitària s’hauran de resoldre en un termini màxim de dos dies hàbils; en cas de no tindre resposta en el termini previst, s’entendrà acceptada la sol·licitud.

Els pacients amb història oberta en la Fundació IVO tenen garantida l’assistència per al tractament i seguiment del seu procés oncològic.

Per més informació:

Telèfon centraleta: +34 96 111 4000

Telèfons d’admissió: +34 96 111 40 90/ +34 96 111 40 91

E-mail: informacionadmision@fivo.org

Informació complementària

Complex Hospitalari València
Edificio Antonio Llombart Rodríguez
Edificio José Simó
Edificio Consultas Externas
Nuevo edificio
Edificio Trade Center
Edificio Cruz
Altres Unitats
VALENCIA Unitat de Diagnòstic Precoç
ALCOI Unitat de Radioteràpia
CONCA Unitat de Radioteràpia
© 2015 IVO Fundación Instituto Valenciano de Oncología

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario en la web. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies. Para mayor información pinche en el siguiente enlace.

ACEPTAR